Schilderijen, grafiek in diverse technieken, kunst- en cultuurprojecten.

Krea-sû

Krea-sû is in 1991 geboren als een vraag naar de vitaliteit van de Friese cultuur.
Als klein cultuur – en taalgebied binnen Europa, heeft het Fries een verre geschiedenis.
Toch dreigt het steeds meer in onze tijd in de verdrukking te komen en daarmee rijst de vraag;
Heeft het Fries nog een toekomst, of wordt het kunstmatig in stand gehouden door goed bedoelende instituten? Als het Fries niet meer leeft onder de bevolking, wordt het uiteindelijk folklore.

Krea-sû is een beeldend marktonderzoek, die boven water wil krijgen wat nog beleefd wordt als typisch Friese cultuur en of er ook nieuwe impulsen mogelijk zijn om de vitaliteit te stimuleren.

Krea-sû is begonnen met waardeloze projecten, die pas waarde krijgen als er vanuit de bevolking op gereageerd wordt en invulling aan wordt gegeven. Daarmee zijn de projecten ook een uitnodiging.

Vanaf 1991 tot 1995 is Krea-sû zichtbaar geworden in diverse projecten.